1.1. S.C. Tipografia Vision Print S.R.L. este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrarii datelor cu caracter personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. ____, avand ca scop declarat:

 • executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), incheiat intre un profesionist si unconsumator;
 • indeplinirea unei obligatii legale (art.6, alin.1, lit.c) care ii revine S.C. Tipografia Vision Print S.R.L. de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor si a retururilor

Definitii in sensul Regulamentului nr.679/2016:

 • “date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “consimtamant al persoanei vizate” – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

1.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Tipografia Vision Print S.R.L. cu sediul social in localitatea Brasov, str. Paltinis, nr. 10, judetul Brasov, avand CUI 39155825, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/499/2019, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. —-, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (nume si prenume, adresa pentru livrare/facturare, anul nasterii – pentru a atesta ca utilizatorul are varsta de 16 ani -, numar de telefon, adresa de e-mail).

1.2.1. In baza comenzii inregistrate de catre client pe site-ul companiei, se considera ca a fost incheiat un contract la distanta intre clientul persoana fizica si/sau juridica si S.C. Tipografia Vision Print S.R.L. , pentru a carui executare este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal (art.6, alin.(1), lit.”b”), caz in care nu este nevoie sa se realizeze un alt temei juridic, precum consimtamantul persoanei, iar art.7, alin (4) nu se aplica.

1.3Conform Legii nr. 677/2001 toţi cei care furnizează date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată.

1.3.1. Clientii care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin completarea formularului de creare al unui cont si bifarea casutei “Sunt de acord” îşi manifestă acordul, în mod liber, expres şi neechivoc, pentru prelucrarea acestor date şi informaţii cu caracter personal de către S.C. Tipografia Vision Print S.R.L si declara si accepta neconditionat ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. Tipografia Vision Print S.R.L in vederea stocarii, utilizarii si prelucrarii lor, pentru a monitoriza vanzarile, comportamentul clientului, informarea clientilor privind starea si evolutia comenzilor, de cercetare de piata, trimitere de newslettere prin folosirea postei electronice.

1.3.2. In cazul aplicarii art. 6, alineatul (1) lit.”a” din Regulamentul nr.679/2016, daca copilul are sub varsta de 16 ani, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi efectuata legal, numai daca si in masura in care consimtamantul este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului.

1.3.3. Punctul 1.3.2 nu afecteaza dreptul general al contractelor aplicabil in statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, incheierea sau efectele unui contract in legatura cu un copil.

1.4.  S.C. Tipografia Vision Print S.R.L garantează păstrarea confidenţialităţii acestor informaţii. 1.5.  S.C. Tipografia Vision Print S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de funcţionare ca persoană juridică de drept privat.

1.6. Conform Legii nr. 677/2001, in calitate de client/persoana vizata beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12);
 • dreptul de acces la date (art. 13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
 • dreptul la opoziţie (art. 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

1.6.1. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţiprelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in conformitate cu art.17.

1.7. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul S.C. Tipografia Vision Print S.R.L : Brasov, str. Paltinis, nr. 10.

1.8. Nu colectăm cu bună știință informații de la sau despre copii sub 16 ani, iar utilizarea serviciilor noastre de către copiii cu vârsta sub 16 ani este interzisă.

1.9. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresele:

protectiadatelor@visionprinting.ro

igor@visionprinting.ro

1.10.  S.C. Tipografia Vision Print S.R.L poate furniza datele cu caracter personal ale clientilor, unor terti ce au calitatea de parteneri si furnizori de servicii de curierat (ex. DPD, Fan Courier, Urgent Cargus, GLS, Posta Romana ) numai in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, ce constituie act aditional la contractul de prestari servicii, in vederea realizarii scopului declarat la punctul 1.1, prin care ne garanteaza ca toate datele cu caracter personal sunt pastrate in siguranta si sunt furnizate in baza legislatiei in vigoare.

1.11. In conformitate cu art.29 din Legea nr.677/2001 care stabileste principiul conform caruia transferul datelor cu caracter personal poate fi efectuat numai in conditiile in care statul catre care se intentioneaza transferul datelor (statul de destinatie) asigura un nivel de protectie adecvat, coroborat cu art.44 al Regulamentului nr.679/2016,  S.C. Tipografia Vision Print S.R.L mentioneaza faptul ca providerul de gazduire al server-ului este MXHOST (https://www.mxhost.ro/ )

1.11.1. Nivelul de protectie a datelor cu caracter personal este considerat drept adecvat in statele membre ale Uniunii Europene, respectiv in statele din zona economica europeana si anume Islanda, Liechtenstein si Norvegia, precum si in statele carora Comisia Europeana le-a recunoscut prin decizie, un nivel de protectie adecvat. Prin decizii emise in baza art.25 alin.”6” din Directiva 95/46/EC) , Comisia Europeana a recunoscut un nivel de protectie adecvat al datelor cu caracter personal in Andora, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Argentina, Canada, Israel, Uruguay, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii (in situatia in care operatorul din SUA, destinatar al datelor transferate din Uniunea Europeana, a aderat la Principiile Safe Harbour

1.12. In conformitate cu art.48 al Regulamentului nr.679/2016 (GDPR)“orice hotărâre a unei instanţe sau a unui tribunal şi orice decizie a unei autorităţi administrative a unei ţări terţe care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal”,poate fi recunoscută sau executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord internaţional, cum ar fi un tratat de asistenţă judiciară reciprocă în vigoare între ţara terţă solicitantă şi Uniune sau un stat membru, fara a se aduce atingere altor motive de transfer in temeiul prezentului articol” .